“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Florence's Collection

❂◡❂ Florence's Collection ❂◡❂

LONGFIC


SHORTFIC

Trong Im Lặng Một Ngày.
(Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4)

Lấp Ký Ức. 
(Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7)

Sao Trong Vạn Vì Sao.
(Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4)

Forever In My Heart.

(Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 Chương 4)

Không Thể Không Yêu.

(Chương 1 | Chương 2 | Chương 3)

Deep In Your Eyes.
(Chương 1A | Chương 1B Chương 2 | Chương 3A | Chương 3B | Chương 4A | Chương 4B | Chương 5 | Chương 6)

Unlimited.
(Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5)

The Beautiful Neighbor.
(Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5)

What Is Love?
(Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4)

Hard To Say I Love You.
(Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4)


Hate You, Love You.
(Chương 1 | Chương 2 | Chương 3)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét